Freudyen Semboller, Rüya ve Sinema

Freud’un sembol bilgisiyle sinema filmlerini incelemeye alıyoruz.

Freud’un Psikanaliz Kuramı çerçevesinde yönetmen ve yazar Tan Tolga Demirci ile 8 oturumluk bir eğitim planlaması hazırladık. Bu eğitim dizisiyle Freudyen semboller, rüya analizi, film okumaları, sinemada Psikanalitik temsiller hakkında bilgi birikiminizin artmasını hedefliyoruz.

Eğitim İçeriği: Tamamı slayt ve film gösterimlerinden oluşan eğitim programı, hem Freud’un rüya ve hem de fantezi kuramıyla bağlantılı olarak elde edilen psikanalitik materyali, filmlerde konumlanan rüya sahneleriyle örtüştürmeyi amaç edinmektedir.

Eğitim Özeti: Eğitim sürecinde, hem sinema-rüya ve hem de sinema-fantezi ilişkisine odaklanacak biçimde, filmlerdeki sembolik yapılar, psikanalitik rüya gramerinden yola çıkılarak yorumlanacaktır.

Program İçeriğimiz: Rüyanın Kaynakları, Arzunun Kaynakları, Birinci ve İkinci Topografik Kuram Dahilinde Rüyanın Oluşumu, Açık Rüya İçeriği, Gizli Rüya Düşüncesi, Gizli Rüya İçeriği, Duyu ve Rüya, Rüya İşlemi, Yer Değiştirme, Yoğunlaştırma, Temsil, Simgeleştirme, İkincil Düzeltme, Sansür, Çarpıtma, Metonimi, Metafor, Rüya ve Kavram-Simgeler, Rüya ve Nesne-Simgeler, Rüyada Simgesel Özellik Kazanan Mizansenler, Tipik Tematik Rüyalar, Kaygı Rüyaları, Cezalandırılma Rüyaları, Karşı Arzu Rüyaları, Bilinçdışı Fantezi, Bilinçli Fantezi, İlk Sahne Fantezisi, Baştan Çıkma Fantezisi, Kastrasyon Fantezisi, Memeye Dönüş Fantezisi, Rahme Dönüş Fantezisi, Gündüz Düşleri, Uykuya Geçiş Düşleri, Perde Anılar, Kurtarma Fantezileri, Erotik-Agresif Kurgular, Travmatik Rüyalar, Rüyada Duygu Analizi, Kültürel Semboller, Çocuk Rüyaları.

Eğitim Detayları

Tan Tolga Demirci


Sinema

Rüya ve psikoloji okumaları