Hakkımızda

Rüya Enstitüsü

Rüya Enstitüsü, günümüz dünyasında rüyaların anlaşılmasına, araştırılmasına ve pratikte insan yaşamına temas edecek çalışmaların planlanmasına öncülük etmek için 2020 yılında kurulmuştur. Düşgörenlerle düşler arasında köprü görevi görür. Psikoloji ilke ve kavramlarına dayanarak rüyalarla ilgili Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmaları paylaşmayı ve içgörü geliştirmeyi hedefler.

Çalışma Alanları:

– Rüya Analizi

– Kabuslar ve Tekrarlayan Rüyalar

– Eğitim ve Atölyeler

– AraştırmalarPsk. Dan. Ali Rıza Duru

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2010 yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisansını tamamladı. Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte.

2019 yılından beri yöneldiği rüya psikolojisi araştırmaları sonucu Rüya Enstitüsü ile birlikte Türkiye’de rüyaların terapide kullanılması, rüyaların psikolojik kaynakları, kabus, tekrarlayan ve lüsid rüyalar üzerine eğitimler; rüya gören herkesin kendi rüyalarının psikolojik zeminine inebilmesi için rüya psikoloji üzerine seminer, konferans ve söyleşiler düzenlemektedir. Ayrıca rüyaların merkeze alındığı grup terapileri, bireysel rüya terapisi, üniversitelerde seminerler düzenlemektedir. 2021 yılında başladığı Binbir Gece Rüyaları adlı psikolojik rüya atölyesi ile birlikte rüyaları sahneye taşıyarak interaktif yüzyüze atölyeler düzenlemektedir.


Uluslararası Rüya Araştırmaları Derneği (IASD- International Associationfor the Study of Dreams) Türkiye temsilcisidir.

Verdiği Seminerler, Yaptığı Atölyeler
2022, Rüya Psikolojisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Seminer

2023
– Rüyalar Bize Ne Anlatır?, Marmara Üniversitesi, Seminer
– Rüyalarda Sosyal Roller, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Kongresi, Atölye
– Rüya ve Toplum Psikolojisi, Disiplinlerarası Rüya Sempozyumu, Seminer
– İnsanı Anlama Çabasında Rüyaların Rolü, Marmara Üniversitesi Kariyer Günleri, Seminer
– Arketipler ve Rüyalar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Seminer
– Zihnin Dışa Vurum Sanatı Olarak Rüyalar, İst. Beykent Üniversitesi 12.Psikoloji Günleri, Seminer
– What Dream Tell Us Dream Palace Athens, Multidiciplinar Dream Symposium, Group Theraphy Workshop,Seminar
– Rüyada Benliğin Psikolojik Örüntüleri, Rüya Beni’ne Uyanış Sergisi, Söyleşi

2024
– Bilmediğim Bir Yerdeyim – Rüyalarda Psikomekan Olgusu, TESAK, Söyleşi
– Rüya Atölyesi, Medkon Medipol Üniversitesi Tıp Kongresi, Atölye
– Psikolojide Rüya Çalışmaları, Okan Üniversitesi, Seminer
– Rüyalar Bize Ne Anlatır, TAİDER Next Gen Nov Gen Zirvesi Kapadokya, Seminer
– Duyguların İfade Aracı Olarak Rüyalar, Cerrahpaşa Psikiyatri Kongresi, Atölye
– Rüyalarda Saldırganlık ve Zorbalık, İstanbul Öğretmen Akademileri, Atölye

Organize Ettiği Çalışmalar
– 2023, Disiplinlerarası Rüya Sempozyumu

Verdiği Eğitim ve Atölyeler
– Uzmanlar İçin Rüya Terapisi
– Rüya Psikolojisi
– Grup Terapisi
– Freud’un Psikanalitik Rüya Kuramı
– Jung’un Analitik Rüya Kuramı
– Rüyanın Yapısal Analizi
– Rüyalar Bize Ne Anlatır?
– Lüsid Rüyalar
– Binbir Gece Rüyaları, yüzyüze atölye

Üyelikleri

Türk PDR Derneği, Psikologlar Derneği ve Uluslararası Rüya Araştırmaları Derneği(IASD) üyesidir.

Rüya Enstitüsü çalışmalarından haberdar olmak için İnstagram: @ruyaenstitusu sayfasını takip edebilirsiniz.